Bøker fra Bokförlaget Thales

Kun lagervarer
Filosofisk tidskrift 4/2007
Filosofisk tidskrift har som syfte att bidra till en allsidig och fruktbar diskussion av filosofiska problem, samt att på ett lättfattligt sätt... > Les mer
Fenomenologin och filosofins kris
Denna bok utgör en kortfattad introduktion till Husserls filosofi och består av två centrala texter där Edmund Husserl (1859–1938) behandlar... Les mer
Identitet och differens
Volymen innehåller två texter, Identitetssatsen och Metafysikens onto-teo-logiska uppbyggnad. I den förra presenteras centrala teman i Hei-deggers... Les mer