Om Kunsten Å Lese Bøker

 

«Hva skjer når vi leser? Øyet følger svarte bokstavtegn på det hvite papiret fra venstre mot høyre, igjen og igjen. Og skikkelsen, naturen eller tanker som en annen har tenkt, nylig eller for tusen år siden, trer frem i vår fantasi. Det er et større under enn at man har fått såkorn fra faraoenes gravkamre til å spire. Og likevel skjer det hvert øyeblikk.»

Slik innleder Olof Lagerkrantz denne boken hvor han forteller om sine iaktagelser og minner fra et liv i lese- og skriverlandet. I et lutret og lysende språk skriver han om et langt livs erfaring med bøker. Han stiller og belyser fundamentale spørsmål om lese- og skriverkunsten.

«Når Olof Lagercrantz nå utgir en bok om kunsten å lese og skrive på knapt hundre sider, er det som om et vindu blåste opp og rummet fylles med ny, klar luft. Og hvilken leselyst man får!» Peter Curman 

«Man kan si: ja, hans språk er hvitt som Grekenlands sol, like lysende klart og livgivense.» Sven-Erik Liedman

 

Andre kunder kjøpte også: