Elizabeth Costello

Elizabeth Costello er en anerkendt ældre australsk forfatter, der er berømt for en Ulysses-inspireret roman tidligt i sit forfatterskab. Berømmelsen har forfulgt hende siden. Som en intellektuel nomade rejser hun rundt i verden til en endeløs række af arrangementer i sterile konferencerum for at holde foredrag for et nysgerrigt publikum, hvad enten det er tilhørere ved en prisoverrækkelsesceremoni, amerikanske studerende eller turister på et krydstogtskib. Gennem disse foredrag oprulles hendes liv.

ELIZABETH COSTELLO handler både om hovedpersonens liv som mor, søster, elskerinde og forfatter og om hendes dybt anfægtede betragtninger over det at skrive fiktion.

I 2003 modtog J.M. Coetzee Nobelprisen i litteratur. Det Svenske Akademi karakteriserede hans forfatterskab således:

J.M. Coetzees romaner udmærker sig ved en listig komposition, fortættet dialog og analytisk brillans. Men han er samtidig en samvittighedsfuld tvivler, skånselsløs i sin kritik af den vestlige civilisations grumme fornuft og kosmetiske moral. Hans intellektuelle ærlighed ætser sig igennem al trøst og distancerer sig fra angerens og bekendelsens billige teater. Selv når hans egen overbevisning skinner igennem, som i forsvaret for dyrs rettigheder, belyser han overbevisningens forudsætninger snarere end at argumentere for den"