Det stora okända: Kulturkritiska essäer

Vi lever i tyckandets och det snabba informationsflödets kultur, där folk görs till åsiktsmaskiner och hålla-koll-freaks. Men en sådan kultur bor tyvärr lätt granne med ignorans, intolerans och fundamentalism. 

Bo Gustavssons texter i denna bok vill vara kulturkritiska genom att peka på det stora okända i tillvaron.

Existensen och historien är egentligen okända faktorer, och det är just denna medvetenhet som förmår göra oss till sanna människor i ett sant humanistiskt samhälle. Temat om det stora okända spåras i såväl svenska som utländska författarskap alltifrån Tomas Tranströmer och Gunnar Ekelöf till Goethe, Rumi och Wallace Stevens.

Boken avslutas med en essä om Vilhelm Ekelund, som i sitt författarskap kan sägas utarbeta ett nytt frihetsbegrepp för vår tid.

Bo Gustavsson är författare, översättare och kritiker, bosatt i Uppsala.

Pressröster

"Gustavssons essäer handlar om litteratur men de är inte första hand litteraturkritik utan civilisations- och kulturkritik. Litteraturen är för honom ett medel att ta sig bortom samtiden och hitta annan och högre dimension av tillvaron … För Gustavsson är litteraturen varken underhållning eller formexperiment utan den plats där livets avgörande existentiella frågor ställs och kanske, i exceptionella fall, också besvaras." – Carl Rudbeck, Upsala Nya tidning

"I synnerhet essäerna om Willy Granqvist, Wallace Stevens och den islamiska diskursen om Satan är väldigt läsvärda. Jag tror nog aldrig jag har läst en så klargörande, kort introduktion till Stevens som Gustavssons essä 'Det första tänkandet' … När man läser Bo Gustavssons essäer ser man framför sig en person som slår sig ned framför en hög med böcker, som vore den en lägereld. Detta är inte en kritiker som gissar eller improviserar. Han har suttit där framför var och en av eldarna och länge stirrat in i deras lågor." – Jonas Thente, Dagens Nyheter

"Att inte läsa Det stora okända är som att begå ett intellektuellt självmord … Essäerna om Tomas Tranströmer är de bästa jag någonsin läst om den, i världslitteraturen, avgörande poeten." – Guido Zeccola, Tidningen Kulturen