I dagen

Bo Gustavsson är författare, kritiker och översättare. I dagen är hans sjunde diktsamling.

"Det är ett stort hjärta som är verksamt i denna diktsamling. Spännvidden i tid och rum, växlingarna mellan självbespegling och utåtriktat medmänskligt engagemang, den stilistiska variationen och motivrikedomen - allt sådant gör att I dagen höjer sig stolt över det mesta av den poesi som ges ut i Sverige nuförtiden ... Boken är rik och, intill vådlighet, varierad. Det blåser starka och friska vindar genom den. Och ett stort fighterhjärta bankar ... Som läsare vill man gärna falla in med en tacksam applåd."

– Tommy Olofsson, Svenska Dagbladet