Job: Appendix till en poetik

Kristian Lundberg är bosatt i Malmö där han också växt upp. Han har givit ut en rad prisbelönade diktsamlingar och prosaböcker. Job nominerades till Augustpriset år 2005 i skönlitterära klassen. Pressröster

"Kristian Lundberg är en mästare i att uppföra svindlande poetiska byggen med ett litet antal sådana symboler som byggstenar. … Det som från ena sidan ser ut som fantasilös monotoni blir från ett annat håll ett fantastiskt spel av ljus och skugga inuti ett lyriskt jag, ett jag som är en av de märkligaste uppfinningar som gjorts av en svensk poet de senaste decennierna. Kristian Lundberg saluför inte nyheter, han är ständigt ny …

Kristian Lundberg är ett exempel på hur en mer allmän och urvattnad andlighet i litteraturen håller på att ersättas med en mycket näringsrikare föda - de stora religiösa traditionerna … titeln knyter an till den mångtusenåriga diskussionen om Guds allmakt och godhet. Diktjaget tar inte Jobs roll, så enkelt ska vi inte ha det. Men det bibliska ljuset faller allt oftare in i texterna och ger dem djup och skugga. Skuld och försoning, förnedring och upprättelse blir tydligare i det ljuset. Och allt oftare dyker Kristusnamnet upp, kring det ordnar sig orden som kring en hemlig gravitationspunkt … en av hans starkare böcker."

– Magnus Ringgren, Aftonbladet

"Att läsa Lundbergs dikter som vardagsnära återbeskrivningar är lika klent som att läsa hans dikt som kristen andaktslitteratur. Detta är konst, för helvete! Som konst betraktad ligger dikterna mellan det manieristiska och det självutlämnande. Ett slags hårt stiliserad dagbok inte väsensskild från Strindbergs Ockulta dagbok. Den som följt Kristian Lundbergs poesi länge kommer att kunna se hur den nya samlingen fogar samman flera motiv från tidigare, nu i en rörelse mer driven av självuppgörelse än lekfullhet. … Nerven upprätthålls genom dikternas scenväxlande rörlighet och deras bildspråkliga pregnans och fantasi. Från det gammaltestamentliga har boken inte bara hämtat titel men också tagit intryck av den fornhebreiska lyrikens prosodi av det rytmiskt prosaliknande. Likt sin bibliske namne talar dikterna med en kärvhet som inte utesluter stor skönhet och överraskande galghumoristiska infall… Kristian Lundberg är inte 40 fyllda och redan på väg att bli en klassiker. Hans 'Samlade dikter' kommer en dag att finnas tillgängliga i Månpocket, eller så, bredvid Ekelöfs och Sonnevis bibbor.

Är han ännu inte lika bra som Ekelöf och Sonnevi beror det på att koncentrationen mattas av hans uppenbara överproduktion. Men det samma skulle faktiskt kunna sägas om Sonnevi - tänker jag efter att ha läst dennes senaste dikter i nya numret av Ord & Bild. Ocn när så ändå är fallet föredrar jag Lundberg."

– Håkan Sandell, Kristianstadsbladet

 

Nøkkelord: Poesi