Morgonrodnad : Tankar Om De Moraliska Fördomarna: Samlade Skrifter. Bd 4

Morgonrodnad publicerades första gången 1881. Efter avskedet från professuren i Basel hade aforismen kommit att bli Nietzsches dominerande uttrycksmedel. Här utvidgas de ofta till kompakta men briljant formulerade miniessäer, i vilka Nietzsche utarbetar sin uppgörelse med kristendom och moral. I det flödande infallande ljuset -- som bokens titel antyder - ryms såväl psykologiska betraktelser, kunskapsteori som vardagligt "fenomenologiska" iakttagelser: allt utifrån Nietzsches "nya" blick på människan. Boken presenteras här för första gången på svenska i översättning av Peter Handberg.