Reidjz

Arne Johnsson har fått lysande kritik för sin poesi under åren sedan debuten 1985 med Förvandlingar. Genom åren har han fått ett flertal priser för sitt författarskap, bland annat

Aftonbladets litteraturpris 1995

  • Gerhard Bonniers lyrikpris 1995
  • Gustaf Frödingsällskapets lyrikpris 1999
  • Lyrikpriset till Esaias Tegnérs minne 2000
  • Samfundet De Nios vinterpris 2004
  • Svenska Dagbladets litteraturpris 2007
  • Svenska Akademiens Bellmanpris 2008

Diktsamlingen Fåglarnas eldhuvuden nominerades 1994 till Augustpriset. 

Reidjz är Arne Johnssons tolfte diktsamling.

"Jag har haft Reidjz med mig under några år, som embryon till dikter,

som tanke och som titel. Tänkte på skrivandet som ett raseri, en storm

som härjar i en och får sitt uttryck i texten: det lugn som ibland finns

i dikten är den kapsel som innehåller oron och det som rasar och som

sedan blommar.

Även annat som tillhör livet, kärleken, åldrandet, minnen, barndom, det

vi alltid bär med oss och som är välbekant och främmande på samma gång

tillhör denna sfär. Därför den här titeln: det välbekanta kan stavas

främmande, det som synes främmande kan vara det som är en närmast.

Och magnolian som blommar så häftigt om våren! Denna urgamla art av

blommor som vräker sig ut i en sällsam prakt. En stor mängd blommor på

trädet, och ändå är de ensliga, var blomställning en egen eld."

Arne Johnsson

Sagt om Arne Johnssons författarskap:

"Spänningen i dikterna skapas inte minst av kontrasten mellan det musikaliskt strömmande språket som driver läsningen vidare, och den minutiösa komplexiteten i iakttagelserna som pockar på dröjande eftertänksamhet. Man vill komma vidare fastän man vill stanna kvar. För alla oss som ofta går igenom det vanliga livet som om vi sov rekommenderas Arne Johnssons dikter."

Michel Ekman, Svenska Dagbladet

 

jag har mynten i handen, de bär dofter av

främlingar, rester efter utbyten mot ting, matvaror jag inte känner

namnen på. När jag lämnar dem vidare lämnar jag också något av det vi alla strör

omkring oss, knappt synliga galaxer av flagor och droppar släpar efter var och

en, häftar vid och dröjer. Mitt namn är mitt men det är utbytbart, jag kan vara en

annan och ändå inte, en och odelbar men ändå inte. Jag har städat idag, fört undan

damm och grus till andra platser, flyttat papper och böcker, sköljt vatten genom

tyger, över golv. Rummet är det jag har att bo i, en annan kommer efter mig,

efter den en annan. Vi följer en efter en, ingen känner den andre

Ur Reidjz