Rummet med den gula solen

I Maria Vedins sjätte diktsamling, Rummet med den gula solen, är ramberättelsen bilfärden, som blir en metafor för de faror som döljer sig längs vägen. Medan vi förleds att tro att vi är skyddade i skalet som bilen/kroppen utgör, är vi istället hela tiden en hårsmån från döden. Livets bräcklighet blir påtaglig under färden, och i bilen sitter döden ömsom vid ratten, ömsom i baksätet.

Nøkkelord: Poesi