BU1201

Refleksjon rundt barne- og ungdomslitteratur er mangelvare i norsk offentlighet. Norske barne- og ungdomsbokforfattarar (NBU) vil ikkje lenger vente på betre tider, men tar saka i eigne hender med ein skriftserie om barnelitteratur.
Serien vil presentere nyskrivne essays, poetikkar og uutforska perspektiv på alt frå feminisme til barne-science-fiction.
I første nummer skriv Tor Eystein Øverås eit svært personleg essay om sin gode ven, Sissel Solbjørg Bjugn, sin særeigne forfattarskap for barn. Det er første gong nokon skriv om denne delen av forfattarskapen hennar samla. «Det underlige er, at før jeg kom dit, til den siste linja i bok tolv, så er trygghet følelsen som har vokst i meg: Jeg har blitt gitt verden tilbake, hverdagens ting, små ting har fått stor mening, de vanlige tingene.» (Tor Eystein Øverås).
Vi har også gleda av å presentere barnediktpoetikken til ein av dei mest sentrale stemmene i norsk barnelitteratur, Gro Dahle. «Barnediktet inviterer, ligger klart til å leses. Sammen drar du og diktet ut i verden, ut på eventyr, en reise, en vind gjennom hodet, et trykk i brystet, et bilde, litt rytme og lyd, en trøst, et smil, en tanke eller en overraskelse.» (Gro Dahle).
Ragnar Hovland har bidrege med ei poetisk «midtsidedame», og Øyvind Torseter har opna skisseboka si for oss. Skiftserien er designa med variasjonar over NBUs nye logo av Anna Martine Nilsen.

Helga Gunerius Eriksen og Hilde Kvalvaag er redaktører for NBUs nye skriftserie.

BU1201 blir sendt til alle NBUs medlemmer og samarbeidspartnere. Andre som er interesserte kan bestille eksemplarer fra NBUs kontor. Prisen er 120 kroner. Hefte er også i sal på Tronsmo bokhandel i Oslo og Norli i Bergen