Callie og vannveggen

Hvert år svømmer den marine hoppekrepsen Calanus finmarchicus opp fra 800 meters dyp til overflaten av vannet rundt Lofoten-Vesterålen. Snart skaper antallet hoppekreps på overflaten en superflokk så stor at den kan observeres fra rommet med satellitteknologi! Blandingen av to strømmer får hoppekrepsene til å bli låst fast på plass i uker i strekk og forhindrer dem fra å vandre ut til havet for reproduksjon. Hoppekrepsene gir første føde til mange marine arter, som torsk og sild, deres distribusjon er derfor avgjørende for kommersielt viktige fiskearter. Dette er vitenskapshistorien om marine hoppekreps utenfor kysten av Lofoten-Vesterålen. Ved å oversette fagfellevurderte marine vitenskapelige forskningsartikler til rim, bringer boken oppdatert marin vitenskap til barn. Hoppekreps er byggesteiner i marine økosystemer - nesten alt i havet kan knyttes til hoppekreps! Forskningsmiljøet i Norge har oppdaget mye om hoppekreps. Ved å følge tradisjonelle fortellerteknikker og fylt med engasjerende illustrasjoner og støttende fakta, fremmer boken havkunnskap, kritisk tenkning og samarbeid. Sakprosa for førskolebarn/småskoletrinnet.

  Andrea Bozman og Rune Markhus (ill.): Callie og vannveggen
 • Forlag: City forest AS
 • Utgivelsesår: 2024
 • Kategori: Barnebøker
 • Lagerstatus:
  Mange igjen
 • Antall sider: 46
 • ISBN: 9788269351200
 • Innbinding: Innbundet