Bøker fra CO-OP (editions)

Kun lagervarer
Repetition och skillnad. Fotografins re/produktion
I Repetition och skillnad tar sig fotografihistorikern Geoffrey Batchen an frågan om fotografins historieskrivning utifrån reproduktionens figur.... Les mer
Remanens, eller bandspelaren som re-pro-du-da-ktionsteknologi
Remanens är namnet på en egenskap hos magnetiska medier att hålla kvar rester eller spår av tidigare inspelningar efter radering, överspelning... Les mer