Därför gör kärlek ont : en sociologisk förklaring

"På sätt och vis började jag skriva denna bok i tankarna redan som ung. Den är resultatet av hundratals, kanske tusentals samtal med nära vänner och främlingar som gjort mig häpen och förbryllad över det kaos som präglar vår tids romantiska och sexuella förbindelser. Hur kommer det sig att kvinnorna i de fyra länder som jag bott i som vuxen (Frankrike, USA, Israel och Tyskland), trots sin styrka och självständighet står rådlösa inför männens undanglidande beteende. Varför är vår självkänsla så beroende av kärlek? Förorsakade kärleken samma lidande förr som den gör idag? I vår kultur uppmanas vi i första hand att leta efter svaren på detta slags frågor i en jobbig barndoms dolda historia och se vårt trassliga kärleksliv som tecken på någon psykisk defekt. Jag hoppas kunna ifrågasätta denna uppmaning och förklara varför kärleken gör ont genom att belysa den sociala, snarare än den psykologiska kontext som kvinnor och män möts i."

Så skriver Eva Illouz om sitt arbete med "Därför gör kärlek ont". Boken rymmer en grundlig diskussion om kärlekens förhållande till historiska och sociala omständigheter. Illouz belyser inte minst hur valet av kärlekspartner förändrats - och därmed den romantiska fantasin. Boken är en milstolpe i forskningen om de förändringar som kärlekslivet och äktenskapet har genomgått sedan modernitetens begynnelse.