Den fenomenologiska rörelsen i Sverige

... man kan ha stort nöje av lektyren, som går ända fram till det intellektuellt ödesdigra året 1968. Man får sig till livs mången god filosofisk träta och många festliga vredesutbrott... Thure Stenström, Svenska Dagbladet

Men hos Bengtsson finns det också en vrede och en sorg - under en torr yta döljer sig i hans bok en passion. Författaren sörjer det som hände... Maria Carlshamre, Dagens Nyheter

 

Nøkkelord: Filosofi Idéhistorie Fenomenologi