Den radikala fantasin: Mellan omfördelning och erkännande

Den amerikanska filosofen Nancy Fraser har under de senaste decennierna markerat sig som en ledande feministisk politisk teoretiker. Den radikala fantasin: mellan omfördelning och erkännande innehåller uppsatser som granskar Foucaults och Habermas bidrag till en kritisk samhällsteori, analyserar »behovstolkningens politik» i välfärdsstaten och samspelet mellan olika typer av offentligheter i den demokratiska processen. 1990-talets identitetspolitik underkastas en skarp kritik och Fraser skisserar en teori om social rättvisa där socioekonomisk omfördelning och kulturellt erkännande betraktas som två komplementära aspekter.

Till detta svenska urval har Fraser skrivit en längre inledning som ger ett perspektiv på vänstertänkandets utveckling under efterkrigstiden.

Nancy Fraser är professor vid New School for Social Research i New York.

 

Nøkkelord: Filosofi Feminisme