Den sociala världens fenomenologi

Alfred Schütz (1899–1959) räknas som grundläggaren av den fenomenologiska riktningen i modern samhällsvetenskap. I denna antologi har ett antal centrala texter i hans författarskap samlats. Urvalet består av dels samhällsfilosofiska och vetenskapsfilosofiska studier, dels analyser av enskilda sociala företeelser.