Den svenska sociologins födelse. Historiska samtal med Segerstedt, Pfannenstill, Israel och Dahlström

1947 etablerades sociologi som en självständig akademisk disciplin i Sverige. Sin förhistoria hade sociologin i den praktiska filosofin, som från mitten av 30-talet fick ett sociologiskt inslag. Sociologins frikoppling från den praktiska filosofin och etablering som eget ämne ledsagades inte bara av ett krav på en empiriskt inriktad forskning utan också på tillämpning av ett »exakt vetenskapligt tillvägagångssätt». Förebilden var den kvantitativt inriktade sociologi som hade utvecklats i USA och som kom att betraktas som »den moderna sociologin» till skillnad från den äldre »spekulativa». Denna bok innehåller intervjuer med fyra tidigare sociologiprofessorer - Torgny T. Segerstedt, Bertil Pfannenstill, Joachim Israel och Edmund Dahlström - som ger sina bilder av utvecklingen av det svenska sociologiska forskarsamhället.