Det anständiga samhället: För en värdighetens politik

Ett anständigt samhälle är ett samhälle vars institutioner inte förödmjukar människor. Det är ett på ytan kanske banalt konstaterande, men Avishai Margalit visar att det är en aspekt av det mänskliga livet som den politiska teorin i hög grad varit blind för - för att inte tala om politisk praxis i form av samhälleliga institutioner, byråkratiska procedurer, regler och förordningar. Margalit utmejslar sin position i dialog och polemik med John Rawls rättviseteori.

Avishai Margalit är professor i filosofi vid Hebrew University i Jerusalem.