Det långa 1900-talet: Om makt, pengar och kapitalets globalisering

Giovanni Arrighis Det långa 1900-talet är enastående, bland annat därför att boken producerar ett problem som vi inte visste att vi hade, i samma andetag som den försöker lösa det: finanskapitalets problem. Detta problem har utan tvivel surrat omkring länge i våra skallar, men bara som vaga huvudbryn som aldrig stabiliserats till riktiga frågor: Varför monetarism? Varför uppmärksammas investeringarna på aktiemarknaden mer än själva produktionen, som hur som helst påstås vara på väg att försvinna? Hur kan man över huvud taget tjäna pengar utan att producera något?

– Fredric Jameson, DN

... en hisnande flygtur i både rum och tid... en sällsynt klar överblick över sammansatta strukturer som verkat över många århundraden.

– Ola Wihlke, Skånska Dagbladet

 

Nøkkelord: Historie