Didaktiska strövtåg: Didaktiska idéer från Comenius till fenomenografiska didaktik

Det historiska perspektivet är viktigt i den moderna didaktikens självförståelse ... Kroksmark börjar med Comenius och går fram till den nutida didaktiska diskussionen; det svenska får stort utrymme. Tonvikten läggs vid sådant som pekar framåt, dvs mot den nutida didaktiken. Bo Lindberg, Svenska Dagbladet I ett stort svep med början på 1600-talet hos Comenius behandlar författaren undervisningslärans idémässiga utveckling fram till idag. Vid sidan av klassiska pedagogiska tänkarna behandlas också den mer folkskolemässiga och konkreta traditionen. ...av stort intresse för envar pedagogiskt intresserad.

– Lennart Behrendtz, Bibliotekstjänst

 

Nøkkelord: Filosofi Idéhistorie