Doldahavsrullarna

De romerska kejsarna tävlade med sina föregångare om att stifta nya, stora offentliga bibliotek. Alla böcker och bibliotek sorterade under Gudinnan Minervas tempel och bibliotekarierna bar ett halssmycke i form av en uggla som vittnade om Minervas bekydd. Minsta ogärning mot böcker eller bibliotek betraktades som helgerån. Domen fälldes och verkställdes av gudinnans präster - bibliotekarierna. Domen, som prästerna ej kunde verkställa mot översittare, överläts åt eftervärlden och historieskrivningen