Drama för lärande och insikt: Texter i urval av Anita Grünbaum

Gavin Bolton och Dorothy Heathcote har under 40 år fungerat som ett dramapedagogiskt radarpar. Hon har varit inspiratören, han uttolkaren som har analyserat och teoretiserat kring hennes nyskapande praktik. Tillsammans har de haft en avgörande betydelse för synen på drama som läroprocess. Bolton har utvecklat deras perspektiv i böcker som Towards a Theory of Drama in Education (1979), Drama as Education (1984), New Perspectives on Classroom Drama (1992), Drama for Learning (1994) och Acting in Classroom Drama (1998). Drama för lärande och insikt består av utdrag från dessa böcker.

 

Nøkkelord: Teori Drama Pedagogikk