Egots transcendens

Jean-Paul Sartres uppsats Egots transcendens från 1937, som nu för första gången blir tillgänglig på svenska, behandlar förhållandet mellan medvetande, självreflektion och det individuella jaget. Metodmässigt verkade Sartre här inom Husserls fenomenologiska tradition, men han avvek på viktiga punkter från Husserls ståndpunkter. En av uppsatsens viktigaste teser är att Jaget inte ska uppfattas som en förutsättning för medvetandet eller som en beståndsdel av detta. Tvärtom ger det självreflekterande medvetandet upphov till Jaget. Uppsatsen är mycket viktig i Sartres utveckling, och översättningen är därför mycket välkommen.

– Sven Ove Hansson, Bibliotekstjänst

Det är en briljant framställning, livfull, humoristisk, en dans på slak lina. På äldre dar sade han att han alltid velat 'ge realismen en filosofisk grund'. Boken om egot vittnar om hur lyckligt han kunde förverkliga sitt uppsåt.

– Carl-Göran Ekerwald, Dagens Nyheter

 

Nøkkelord: Filosofi Idéhistorie