Émile Durkheim samhällsteori

Vår tids samhällsvetenskap - »sociologin» - vilar till stora delar på fransmannen Émile Durkheims (1858-1917) vetenskapliga arbete. Dag Østerbergs bok ger en omfattande framställning av hans teorier på en rad av samhällslivets områden - ekonomin, skolan, familjen, religionen, politiken - och av hans syn på samhällsvetenskaplig metod. Østerberg försöker visa hur Durkheims uppfattning av sociologin som en samhällets läkarvetenskap leder till en »terapeutisk materialism», till skillnad från Marx’ historiska materialism. Durkheim är en den gyllene medelvägens tänkare som varnar för ohämmad samhällsutveckling mot oändligt gränsöverskridande och utveckling: Viktigare än ständig tillväxt och vidareutveckling är att ett samhälle fungerar. Durkheims samhällstänkande uttrycker på så sätt ett slags funktionalism.

Dag Østerberg är professor i sociologi vid universitetet i Oslo.

 

Nøkkelord: Sosiologi