En fråga om jämlikhet: Rättsfilosofiska uppsatser

Dworkins böcker utgör en frontalattack på de båda föreställningar, utilitarismen och rättspositivismen, som dominerat rättsfilosofin under nittonhundratalet. … Dworkins teorier har sänt ut chockvågor bland forskare i juridik och rättsfilosofi.

– Time Magazine