Etik och kommunikation

Apel tillhörde den generation som fortfarande närdes av krigserfarenheter och som med fullständigt rasande energi ville inhämta de försummade läroprocesserna. ... På den tiden, i ett klimat som var behärskat av Sartres existensfilosofi, hade Heideggers existentialontologi nästan blivit en livsform för Apel; men trots ett visst släktskap med denne från första världskriget hemvändande löjtnant råkade Apel aldrig ut för frestelsen att följa tidens ungkonservativa på deras elitära väg till en heroisk nihilism.

– Jürgen Habermas ur Karl-Otto Apel - en introduktion

 

Nøkkelord: Filosofi