Experimentell fenomenologi

Med denna bok vill Don Ihde introducera det fenomenologiska tänkandet inte genom att tala om fenomenologin utan genom att från början betona utövandet, det faktiska praktiserandet av fenomenologisk analys. Fenomenologin fungerar först och främst som en undersökande vetenskap, där experimentet är en viktig beståndsdel. Det är denna dimension som Experimentell fenomenologi inriktar sig på.

Don Ihde är professor i filosofi vid State University of New York, Binghamton.