Filosofi

I början av trettiotalet höll Ludwig Wittgenstein en föreläsningsserie under rubriken Filosofi i Cambridge. Under samma period gjorde han anteckningar och skrev åtskilliga manuskript, däribland dessa egensinniga och högst litterära anmärkningar om filosofins väsen. Trots att de är närmast oumbärliga för var och en som vill förstå den filosofiska verksamhetens karaktär är det först nu som de föreligger i svensk översättning.

Filosofi utgör utan tvivel Wittgensteins mest omfattande och genomgripande försök att explicit klargöra vad filosofi är. Samtidigt är det en kritisk granskning av det egna tänkandets villkor och möjligheter. Följaktligen fungerar Filosofi som en lättillgänglig och kortfattad ingång till en av vår tids mest inflytelserika tänkare. Denna volym innehåller dessutom ett faksimil av det tyska originalmanuskriptet.

 

Nøkkelord: Filosofi Idéhistorie