Filosofi vid mörkrets hjärta. Wittgenstein, Frazer och vildarna

»En hel mytologi är nerlagd i vårt språk» skriver Ludwig Wittgenstein i sin kritik av James G Frazers Den gyllene grenen. Anmärkningarna om Frazer har gett upphov till en seglivad och allt mer intensiv debatt om den antropologiska förståelsens möjligheter. I sin vittomspännande undersökning tar Aleksander Motturi avstamp i denna debatt för att kasta nytt ljus över de problem som rör förståelse av andra kulturer. Filosofi vid mörkrets hjärta blickar djupt in i såväl Wittgensteins som Frazers viktigaste verk, men den för också läsaren genom delar av den koloniala och postkoloniala erfarenheten, till frågan om exotismen i estetiken, eugenikens närvaro i etiken, Oswald Spenglers betydelse för den filosofiska metoden, samt relationen till antisemitism och en rad andra nedtonade aspekter av Wittgensteins tänkande. Wittgensteins anmärkningar om Frazer kan, enligt Motturi, vändas mot många av den antropologiska filosofins grundläggande premisser. Det dödläge som den delar med vår egen tids tänkande kring andra kulturer låter sig upplösas först om man förstår att filosofin sedd som grammatisk undersökning är ett arbete med en själv eller med de mytologier som är nerlagda i vårt språk.

Filosofi vid mörkrets hjärta skapar på så vis ett nytt rum för Wittgensteins verk och lyfter fram det moraliska engagemang som ligger till grund för en av 1900-talets mest inflytelserika filosofer.