Filosofins historia

334,-

Gunnar Skirbekks och Nils Giljes Filosofins historia är en introduktion till den västerländska filosofihistorien. Författarna har lagt särskild tonvikt vid den naturrättsliga problematiken och på framväxten av vetenskaperna och det vetenskapliga förnuftet. Boken är på traditionellt vis kronologiskt upplagd, men kan också läsas tematiskt. Den sträcker sig från försokratikerna fram till det sena nittonhundratalets tänkare som Foucault, Rorty och Habermas. Det viktigaste med filosofi är att ställa frågor. Författarnas ambition är därför inte att ge färdiga svar på filosofiska frågeställningar. De vill i stället ge läsaren redskap med vars hjälp hon själv kan vidareutveckla själva frågandet.

Gunnar Skirbekk och Nils Gilje är båda professorer i filosofi vid Senter for vitskapsteori och Filosofisk institutt i Bergen.

 

Nøkkelord: Filosofi Idéhistorie