Frankfurtskolan: en introduktion

... utan tvekan en intressant och perspektivrik presentation av denna tänkarkrets ... Framställningen vinner på att författaren inte låtit sig nöja med referat av källtexter och tidigare studier; texten är genomgående tesdrivande, i vissa stycken polemisk och formulerar även frågor om Frankfurtskolans eventuella aktualitet. Överhuvudtageget präglas boken av författarens engagerade förhållningssätt till sitt ämne. genom den löpande diskussionen av tidigare studier av Frankfurtskolans insats ges också en god orientering i litteraturen i ämnet.

Nøkkelord: Filosofi Idéhistorie Kritisk filosofi