Friedrich Nietzsche: en introduktion

Friedrich Nietzsche (1844-1900) har ofta betraktats som motsägelsefull, ja, hans tänkande har definierats som en filosofi om tillvarons motsägelser. Sammanhanget mellan de olika faserna i hans filosofi har dessutom visat sig vara särskilt problematiskt och väckt omfattande diskussioner. Filosofer som Wilhelm Dilthey såg i detta tänkande en livsfilosofi och kulturkritik medan andra, som till exempel Martin Heidegger i sin epokgörande studie, gav en ontologisk tolkning av Nietzsches verk. I sin Nietzsche - en introduktion förbinder Gianni Vattimo den livsfilosofiska och kulturkritiska läsningen med den heideggerska ontologiska ansatsen, analyserar övergången mellan de olika faserna och pekar på en dold kontinuitet, finner en originell ingång i tänkandet som löser motsägelserna samt påvisar denna »otidsenliga» filosofis aktualitet i ett tyst samtal med de främsta Nietzsche-uttolkarna. Gianni Vattimo är professor i teoretisk filosofi i Turin.

 

Nøkkelord: Filosofi Idéhistorie