Identitet, frihet och gemenskap

Identitet, frihet och gemenskap syftar till att ge en inblick i Charles taylors politiska filosofi. Men för att förstå den måste man förstå centrala element i hans antropologi, samhällsontologi och moralfilosofi. Samlingen innehåller därför två artiklar där han presenterar grunddragen i antropologin, Självtolkande djur och Begreppet person. Men här återfinns också idag berömda uppsatser som »Atomism» och »Vad är det för fel med negativ frihet?». I övriga uppsatser diskuterar Taylor distributiv rättvisa och redovisar sin position i den moralfilosofiska kontroversen mellan liberaler och kommunitarister. Dessa har, menar Taylor, i hög grad talat förbi varandra, bl a eftersom man inte har skilt tillräckligt klart mellan ontologiska frågor och normativa ställningstaganden. Identitet, frihet och gemenskap inleds med en utförlig introduktion till Taylors tänkande skriven av den norske filosofen Harald Grimen som tillsammans med det fylliga urvalet av Taylors egna texter gör boken till en utmärkt väg in i ett av vår tids väsentliga filosofiska och politiska författarskap.

 

Nøkkelord: Filosofi Idéhistorie