Ideologins sublima objekt

I Ideologins sublima objekt lägger den slovenske kultur- och samhällskritikern Slavoj Zizek fram de grundläggande begreppen och strategierna för sin ideologianalys. Inspirerad av Jacques Lacans psykoanalytiska teorier och Hegels filosofi, tar sig Zizek an det moderna livets kulturella och ideologiska fenomen. Det är en ovanlig läsning med djärva exempel från populärkultur, socialt vardagsliv, modern filosofi och politik