into thin air

into hin air har sitt ursprung i en installation på Hasselblad Center 1998 och i denna volym är installationen transformerad till siduppslag, där varje uppslag i boken är ett utsnitt från ett bildnätverk (enligt ett givet schema som också finns återgivet). Tillsammans utgör sidorna en helhet motsvarande installationen, ut-ifrån bokens premisser.

Boken består av 101 fotografier av Annette Sletnes, med en text av Malte Persson. Texten, som består av fragment, är en studie av höjdrelationer, symmetrier, dikotomier, gränser, strukturer, kontinuiteter, imitationer.

Med ett fönster öppnat mot himlen, en rektangel av luft. Som när de romerska augurerna med särskilda stavar avgränsade ett område av himlen för att däri observera och tolka fåglarnas flykt. Ett särskilt system som varje kultur valt för att finna mening i naturen, ordning.