Kliniken tar över dårskapen. Om den moderna svenska psykiatrins framväxt.

Bengt Sjöströms avhandling är en studie av en mörk källare dit de som inte passade i folkhemmet förvisades. En källare full av ångest och rop på hjälp som det aldrig togs notis om. Ett samhälle i samhället med sina egna regler, belöningssystem och värderingar.

– Mikael Ankarvik, Norra Skåne