Konstens omvända ekonomi

Hur blir man framgångsrik konstnär i Sverige? Det är den centrala frågan i den här antologin som handlar om den särskilda sorts ekonomi som präglar konstens värld. Där är det inte främst pengar som räknas. Författarnas undersökningar, som sträcker sig över det senaste halvseklet, ägnas åt de tillgångar - konstnärligt anseende, utbildning, kulturellt kapital - som värderas inom konstfältet och dess utbildningar.

I bokens första del utforskas hela systemet av konstutbildningar, med Kungl. Konsthögskolan i Stockholm på toppen. Andra delen behandlar de konstnärer som - inte minst tack vare att de tillhör utbildningssystemets utvalda - vunnit sådan framgång att de blivit stipendiater hos Konstakademien, projektbidragstagare hos Konstnärsnämnden, professorer på Kungl. Konsthögskolan och representerade i Moderna Museets samling.

Författarna är verksamma inom ekonomisk historia, konstvetenskap och utbildningssociologi. Samtliga ingår i Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC) vid Uppsala och Stockholms universitet.