Krig och Film: Perceptionens logistik

När första världskrigets flygare synkroniserade sina kulsprutor med kameror förvandlades verkligheten till en måltavla. Det blev startpunkten för en svindlande militär-industriell utveckling: från det tidiga 1900-talets filmkulsprutor till dagens »kliniska» kameramissiler, från atombombens allt utplånande »fotoblixt» till Star Wars allseende lasersatelliter har filmen integrerats i den militära strategin. Samtidigt har krigets teknologier påverkat filmmediet alltsedan begynnelsen. Filmkameran byggde på upp-finningar som revolvertrumman och maskingeväret, och den tidiga Hollywoodfilmens masscener förutsatte slagfältets befälsordning. Idag skymtar en militär logik i den var-dagskultur där underhållning ständigt skuggas av övervakning och där bildskärmen alltmer framtonar som krigets egentliga ort. Paul Virilios essä Krig och film handlar om det ömsesidiga beroendet mellan filmmediet och det moderna kriget. Den drivs av misstanken att nya bildteknologier sammanfaller med en militarisering av samhället. Det gör boken till en filmhistoria i katastrofens tecken: medierna är krigets fortsättning med andra medel.

Paul Virilio, född 1932, är stadsplanerare och kulturteoretiker. Hans arbeten kännetecknas av ett rörligt nytänkande kring det moderna samhället. Krig och film. Perceptionens logistik utkom första gången 1984 och räknas som en av hans viktigaste böcker.

 

Nøkkelord: Filosofi

Andre kunder kjøpte også: