Kunskap i handling

Bengt Molanders bok är en fängslande genomgång och i viss mån en uppstädning av ett viktigt nytt område, som säkert kommer att följa oss långt in i det nya sekel som förestår.

– Lars Gustafsson Svenska Dagbladet