Martin Heidegger

Mitt råd till studenter och forskare inom human- och samhällsvetenskaperna är att omedelbart införskaffa denna lilla bok av Steiner. Det som Steiner säger är förstås inte alltid invändningsfritt. Jag tror till exempel inte att han har uppfattat Heideggers analys av språket i Varat och tiden helt korrekt. Men man kan inte heller ställa alltför höga krav på en introduktion av detta slag. Jag vill bara tillägga att om man framför allt är intresserad av Heideggers tidiga verk Varat och tiden, så står en mer inträngande redogörelse att finna i Stephen Mulhalls introduktion Heidegger and Being and Time, som dock inte finns i svensk översättning.

– Jens Soneryd Nerikes Allehanda

 

Nøkkelord: Filosofi Idéhistorie Biografi

Av samme forfatter: