Mellan konst och vetande

I en aktuell antologi, Mellan konst och vetande, har filosofen Bengt Molander samlat några uppsatser som problematiserar dualismen mellan konst och vetenskap. ... Genomgående präglas uppsatserna av språklig och intellektuell pregnans... en bok vars insikter borde begrundas i båda världarna, såväl konstens som vetenskapens.

– Magnus Eriksson, SvD