Niccoló Machiavelli: en introduktion

Denna presentation av Machiavellis liv och tänkande är något så ovanligt som en populärt hållen framställning av skriven av en internationellt ledande expert. Quentin Skinner behärskar till fulländning även de mindre kända av Machiavellis arbeten. Dessutom besitter han de mycket grundliga kunskaper som behövs för att sätta in Machiavellis texter i deras idéhistoriska och politisksa sammanhang. Det sistnämnda är inte minst viktigt, eftersom Machiavellis texter ofta var kraftigt anpassade för den makthavare hos vilken han för tillf’ället var i tjänst eller vars gunst han sökte.

– Sven Ove Hansson Bibliotekstjänst

 

Nøkkelord: Filosofi Idéhistorie