Pluralism & jämlikhet: En teori om rättvis fördelning

Det tycks pågå en pånyttfödelse inom den intellektuella vänstern efter alla år av nyliberal dominans. En av de mest framträdande idégivarna är amerikanen Michael Walzer Dala-Demokraten Trots sina tio år på nacken ger Walzers bok ett mycket upplysande perspektiv på dagens svenska debatt.

– Dan Jönsson iDAG

 

Nøkkelord: Filosofi Idéhistorie