Relativitetsteori

Relativitetsteorin uttrycks matematiskt, och jag förmodar man måste vara matematiker för att förstå den fullt ut. Ändå tror jag att Einsteins bok gör den begriplig. Hans framställning är inte oöverstiglig för någon. En god regel om man vill förstå ett ämne är att gå till källorna, varje omskrivning är en tolkning - och ofta misstolkning. Nu är det möjligt att läsa Einsteins egen text. Björn Rosdahl, Helsingborgs Dagblad Det har skrivits många böcker om relativitetsteorin, men få kommer i närheten av denna framställning av Einstein själv från 1917.

– Peter Ekström, Bibliotekstjänst

 

Nøkkelord: Filosofi Idéhistorie

Andre kunder kjøpte også: