Robert Nozick: en introduktion

Han sammanfattar på ett utmärkt sätt bokens huvudargument och den debatt dessa har gett upphov till. Diskussionen är kritiskt hållen, men han tar hela tiden bokens argument på allvar och hemfaller inte åt ytlig polemik. ... Boken passar utmärkt i undervisning på universitetsnivå i politisk filosofi.

– Sven Ove Hansson, Bibliotekstjänst