Samhällsteori

Med Samhällsteori vill Alex Callinicos ge en bred introduktion av den klassiska samhällsteoretiska traditionen från upplysningen över bland andra Hegel, Comte, Marx, Durkheim, Weber fram till en värdering av samhällsteoretiker som Jürgen Habermas, Pierre Bourdieu och Ulrich Beck. Det är en levande och tillgänglig framställning för den som vill ha en översikt över den moderna samhällsteorins utveckling.

Alex Callinicos är professor i statsvetenskap vid University of York.

 

Av samme forfatter: