Samhällsvetenskap, ekonomi och historia. Festskrift till Lars Herlitz

Denna bok har sammanställts till Lars Herlitz på hans 60-årsdag. Den innehåller 19 uppsatser av samhällsvetare, historiker och filosofer. Lars Herlitz var professor i ekonomisk historia vid Göteborgs universitet och följdriktigt handlar en del av uppsatserna om problem inom hans fack, t ex behandlas den ekonomiska tillväxten under medeltiden och den så kallade andra industriella revolutionen. Men här finns också uppsatser om begreppet tid och om kritisk samhällsvetenskap. I några bidrag granskas nationalekonomiska modeller. I andra kan man läsa om Boströms seger, om marxismens svenska öden och om franska revolutionen.