Sjukvårdens etiska grunder

Detta är en ovanlig och mycket personlig bok om medicinsk etik. Författaren, som är både läkare och filosof, för långa resonemang om grundläggande frågor av betydelse för praktiska vårdsituationer. Han analyserar problem som blodtransfusion till Jehovas vittnen, lidandets mening och om man lltid skall säga sanningen till en patient. Han diskuterar på ett föredömligt sätt begreppen empati och integritet och kommenterar ingående den Hippokratiska eden (...) Han polemiserar mot nyttomoral och stöder sig på filosofer som Aristoteteles, Kant och Lévinas. Han argumenterar och hederligt för sin sak. Jämfört med hans tidigare böcker (...) känns denna mera mogen och välavvägd.

– Birgitta Forsman, BTJ