Skådespelssamhället

Skådespelssamhället (La Societé du Spectacle) utkom i Paris 1967. Oroligheterna året därpå gjorde boken berömd och den översattes till flera språk. Guy Debord var en drivande kraft i Situationistiska Internationalen som grundades 1957, en liten grupp av intellektuella och konstnärer till vilken den danske målaren Asger Jorn hörde. I sin tidskrift Internationale Situationiste formulerade de en kritik av konsten, kulturen och livets tomhet i det kapitalistiska samhället.

Den fråga Debord ställde i sin bok var: Varför, trots alla framgångar för den kapitalistiska ekonomin och den ojämförliga rikedom som den kan visa upp, fortsätter flertalet människor att vara tvingade till livsbetingelser som de har få eller inga möjligheter att styra över? I en värld av så mäktiga frigjorda produktivkrafter och materiellt välstånd borde vägen ligga öppen för en fri, autonom, av individen själv bestämd användning av sitt liv, av sin tid. Men ändå kvarstår tvånget att arbeta för att överleva, att avyttra sin arbetskraft som en vara, att delta i en produktion vilken som yttersta syfte endast tycks ha sin egen överlevnad och förnyelse. Debords nyckel var Marx' berömda analys av varufetischismen i första bandet av Kapitalet. Han tog också djupa intryck av Luckács analys av "förtingligandet" i Historia och klassmedvetande från 1923, även om hänvisningarna är få.

Det samhälle där det mänskliga livet är hänvisat till att förmedlas genom varuformen kallar Debord skådespelssamhället - ett samhälle som domineras av bytesvärdet, av en ständig produktion och konsumtion av varor som inte har någon motsvarighet i verkliga behov, en ständig rundgång som på samma gång är sitt eget mål och sitt eget innehåll och som därför negerar det verkliga livet. Debord, som också var filmskapare, tog sitt liv i november 1994, vid 62 års ålder och med gravt nedsatt hälsa.

Den svenska översättningen är försedd med en inledning av Olov Hyllienmark.

 

Andre kunder kjøpte også: