Språk och kunskap

I en rad arbeten har Israel gjort banbrytande insatser kring problem som ligger i skärningspunkten mellan filosofi, sociologi, socialpsykologi och språkfilosofi. Ett exempel är Språk och kunskap som utkom 1992.

– Nationalencyclopedin

 

Nøkkelord: Filosofi Idéhistorie Språkfilosofi